s Polskie Towarzystwo Anatomiczne :: Składka

Składka

Składka członkowska na rok 2024 wynosi – 75 zł

Składkę opłacić można albo: Przez system elektroniczny Sorga (https://anatomia.sorga.pl/user/notifications)

lub

U skarbnika oddziału

lub

Wpłatę na konto Zarządu Głównego PTA

Bank Millenium

Nr konta: 47 1160 2202 0000 0000 5515 6583. (koniecznie proszę podać pełne imię i nazwisko oraz oddział PTA wraz z informacją „składka za 2024”)