s Polskie Towarzystwo Anatomiczne :: Aktualności

Aktualności

17.09.2022

W dniach 14 – 16 września 2022 roku w budynku Rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie odbył się XXXIV Ogólnopolski Kongres Polskiego Towarzystwa Anatomicznego zorganizowany przez szczeciński oddział Polskiego Towarzystwa Anatomicznego oraz Katedrę i Zakład Anatomii Prawidłowej PUM. Po ponad 65 latach Kongres powrócił do Szczecina, goszcząc ponad 130 naukowców i studentów z 23 ośrodków akademickich z całego kraju, dla których szeroko pojęta anatomia stanowi pasję w odkrywaniu coraz to nowych informacji jakże niezbędnych dla pracy klinicystów i ludzi dbających o zdrowie i życie pacjentów.

Kongres Polskiego Towarzystwa Anatomicznego w Szczecinie był kolejnym z cyklicznie organizowanych od roku 1926 Zjazdów Polskiego Towarzystwa Anatomicznego. Wyjątkowo odbył się po 5 letniej przerwie spowodowanej pandemią Covid-19, a jego głównym zadaniem była wymiana informacji na temat najnowszych badań naukowych prowadzonych w poszczególnych ośrodkach anatomicznych w Polsce oraz co równie istotne zwrócenia uwagi na najnowsze trendy w nauczaniu anatomii. Spotkanie anatomów człowieka jak i zwierząt zarówno na poziomie makroskopowym jak i mikroskopowym stanowiło doskonałą okazję do wymiany wyników między młodymi i doświadczonymi badaczami, jednocześnie stanowiąc źródło nowych pomysłów i inspiracji. Zaplanowane sesje tematyczne obejmowały aspekty anatomii prawidłowej, klinicznej, neuroanatomii, anatomii weterynaryjnej a także histologii. Organizatorzy mają nadzieję, iż pobyt uczestników Kongresu pozwolił na poznanie walorów miasta Szczecina jako prężnego ośrodka akademickiego z ogromnym potencjałem kulturalnym i krajoznawczym, a sam zjazd przyczynił się do nawiązania owocnej współpracy między morfologami a czas spędzony na spotkaniach integracyjnych towarzyszących kongresowi pozostanie w miłej pamięci uczestników.

29.05.2022

W dniach 27-28.05. 2022 odbył się 35 finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Anatomicznej Scapula Aurea/Golden Scapula, w którym udział wzięli studenci z jedenastu polskich uczelni, kształcących na kierunku lekarskim.

Konkurs poprzedzony był spotkaniem kierowników Katedr i Zakładów Anatomii oraz opiekunów drużyn, celem omówienia regulaminu. Wybrano także Komitet Konkursu oraz komisje odpowiedzialne za właściwe i zgodne z regulaminem przeprowadzenie poszczególnych etapów konkursu.

Uczelnie wystawiły polsko- i angielskojęzycznych reprezentantów wydziałów, po trzech zawodników których wyłoniły wcześniejsze lokalne eliminacje. Rywalizowali oni w dwóch częściach Konkursu:

Wyniki Konkursu:  

Tegoroczny Konkursu, po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią, umożliwił ponowne spotkanie pracowników dydaktycznych z całej Polski, którzy mogli podzielić się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami z zakresu pracy ze studentami. Było to bardzo cenne doświadczenie w karierze studenckiej i naukowej.

Organizatorem „Scapula Aurea” była Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej PUM pod kierownictwem prof. Janusza Morysia. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego i opiekunem reprezentacji Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego – dr Cezary Partyka. Konkurs objęty był patronatem JM Rektora PUM prof. Bogusława Machalińskiego. Wydarzenie wsparli także sponsorzy – wydawnictwa literatury medycznej Edra, MedPharm, Wolters Kluwer i Elsevier.


18.02.2022

W dniach 14-16 września 2022 roku odbędzie się XXXIV Ogólnopolski Kongres Polskiego Towarzystwa Anatomicznego. Organizacją przedsięwzięcia zajmuje się zespół Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego pod kierownictwem Prof. Janusza Morysia. Szczegółowe informacje na temat Konkursu znajdują się na stronie:
 https://zjazdanatomiczny.pum.edu.pl.

10.02.2022

W dniach 27-28 maja 2022 roku odbędzie się XXXV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Anatomicznej Scapula Aurea/Golden Scapula. Organizacją przedsięwzięcia zajmuje się zespół Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego pod kierownictwem Prof. Janusza Morysia. Szczegółowe informacje na temat Konkursu znajdują się na stronie https://scapulaurea.pum.edu.pl/.


02.07.2020

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że dnia 1 lipca 2020 roku, zmarł Prof. zw. dr hab. med. Ryszard Aleksandrowicz, emerytowany Kierownik Zakładu Anatomii Prawidłowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wieloletni Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, wybitny naukowiec i dydaktyk, wychowawca licznych pokoleń lekarzy.

Rodzinie i przyjaciołom Pana Profesora, składamy szczere wyrazy współczucia.

17.03.2020

ZMIANA TERMINU XXXIV Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Anatomicznego

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, spowodowanym pandemią wirusa COVID-19, termin XXXIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Anatomicznego został  przesunięty na 21-23.09.2020.

Więcej informacji na stronie organizatora.


30.01.2020

W bieżącym roku, Gdański Uniwersytet Medyczny będzie po raz trzeci gospodarzem etapu regionalnego Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Neurobiologicznej Brain Bee. Jest to niezwykle cenna inicjatywa naukowa, adresowana głównie do uczniów szkół średnich. Jej głównym pomysłodawcą i fundatorem jest dr Norbert Myslinski z University of Maryland, USA.

Głównym celem konkursu, jest motywowanie młodych ludzi do studiowania, a następnie kontynuowania kariery zawodowej w obszarach zarówno nauk podstawowych jak i klinicznych, dotyczących szeroko pojętej neurobiologii. Motto Brain Bee brzmi: “We Build Better Brains to Fight Brain Disorders.” Należy podkreślić fakt, że w ostatnich latach, reprezentanci naszego kraju zajęli czołowe miejsca w finałach międzynarodowych. 

Trzecia edycja regionalna Konkursu Brain Bee 2020, odbędzie się w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w sobotę 7 marca 2020 r. o godzinie 11.00. Podobnie jak w minionych latach, w przygotowaniu i we wszelkich pracach związanych z organizacją konkursu, będą uczestniczyć pracownicy Zakładu Anatomii i Neurobiologii oraz studenci SKN „Vermis”. Koordynatorem przedsięwzięcia, jest Dr hab. n. med. Ilona Klejbor.


09.07.2019

Z przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie członka naszego Towarzystwa. W trakcie 15 Międzynarodowego Zjazdu Europejskiego Towarzystwa Anatomii Klinicznej (European Association of Clinical Anatomy - EACA) w Madrycie w dniach 24-26.06.2019, Prof. dr hab. n. med. Michał Polguj, Kierownik Zakładu Angiologii, Międzywydziałowej Katedry Anatomii i Histologii, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi został wybrany do Zarządu Głównego Europejskiego Towarzystwa Anatomii Klinicznej na kadencję 2019-2021. Jest to pierwsza tak zaszczytna funkcja dla Polaka w historii Europejskiego Towarzystwa Anatomii Klinicznej.

Serdecznie gratulujemy oraz życzymy kolejnych sukcesów.11.03.2019

Scapula Aurea 2019

Uruchomiona została strona internetowa XXXIV Konkursu Wiedzy Anatomicznej Scapula Aurea/Golden Scapula:

http://scapula2019.sum.edu.pl/


29.10.2018

W dniach 26-27 października, odbyła się w Warszawie konferencja, zorganizowana przez wydawnictwo medyczne Edra Urban&Partner. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich jednostek, prowadzących nauczanie anatomii na kierunkach lekarskich oraz lekarsko-dentystycznych. Tematyka obrad, koncentrowała się wokół trzech głównych wątków: mianownictwa anatomicznego w procesie dydaktycznym, kwestii nauczania modułowego oraz wykorzystywanej w tym aspekcie literatury, a także możliwości opracowania nowoczesnego podręcznika anatomicznego, dla studentów kierunków lekarskich. Problematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem zebranych, czego wyrazem była ożywiona dyskusja. Uczestnicy konferencji, zobowiązali się do przeanalizowania wymienionych zagadnień oraz przekazania wniosków Pani Dyrektor Edycie Błażejewskiej.


04.06.2018

Dnia 2 czerwca 2018 roku odbył się XXXIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Anatomicznej Scapula Aurea/Golden Scapula. Organizacją przedsięwzięcia zajął się zespół Zakładu Anatomii i Neurobiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego pod kierownictwem Prof. Janusza Morysia. Szczegółowe informacje na temat Konkursu znajdują się na stronie https://scapula-aurea.gumed.edu.pl/.


29.11.2017

Scapula Aurea 2018

Uruchomiona została strona internetowa XXXIII Konkursu Wiedzy Anatomicznej Scapula Aurea/Golden Scapula - https://scapula-aurea.gumed.edu.pl/


27.11.2017

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 26 listopada 2017 roku, zmarła Pani Profesor Zofia Bielańska-Osuchowska, wieloletni kierownik Zakładu Histologii i Embriologii SGGW, Członek Honorowy PTA i jego prezes dwóch kadencji. Rodzinie i przyjaciołom Pani Profesor składamy szczere wyrazy współczucia.


30.06.2017

XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego

W dniach 22-24 czerwca 2017 roku odbył się w Katowicach XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego. Organizacją konferencji zajął się Śląski Oddział PTA pod przewodnictwem Prof. Grzegorza Bajora. Patronami honorowymi byli: Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa, Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Prof. Przemysław Jałowiecki, a także Prezes Polskiego Towarzystwa Anatomicznego Prof. Marek Grzybiak. 

W pierwszym dniu odbyło się zebranie Zarządu Głównego PTA, uroczyste otwarcie Zjazdu oraz wykład inauguracyjny ks. dr. Andrzeja Kołka pt. „W poszukiwaniu czwartego wymiaru anatomii”. Kolejne dwa dni zostały poświęcone prezentacjom tematyki z zakresu nauk podstawowych – anatomii opisowej i topograficznej, a także anatomii klinicznej i porównawczej. Dnia 23.06 odbyło się Walne Zebranie PTA na którym dokonano wyboru członków Zarządu Głównego na nową kadencję. Prezesem Towarzystwa został po raz kolejny Prof. Marek Grzybiak.

Podczas Zjazdu wygłoszono jeden wykład inauguracyjny, trzy wykłady sesji plenarnej, a także prezentacje ustne w kategoriach: anatomia kliniczna (19), anatomia opisowa i topograficzna (27) oraz anatomia porównawcza (6). Sesje plakatowe w formie multimedialnej stanowiły prezentacje z zakresu: anatomia porównawcza (48), anatomia opisowa i topograficzna (23), anatomia kliniczna (20), a także varia (14).

W trakcie obrad, przewodniczącym sesji powierzono rolę wyłonienia najlepszych prac, a nominowane prezentacje nagrodzone zostały dyplomami.

W konferencji wzięło udział ogółem 150 uczestników, w tym goście z zagranicy.


16.03.2017

Scapula Aurea 2017

Informacje na temat konkursu znajdują się na stronie http://www.katedra-anatomii.cm-uj.krakow.pl/?q=node/949


14.03.2017

Z przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie członka naszego Towarzystwa. Pan Profesor Michał Polguj wygłosił na zjeździe Hiszpańskiego Towarzystwa Anatomicznego referat pod tytułem Morphological variations of structures at the suprascapular region that may predispose to suprascapular neuropathy. Zagadnienie spotkało się z dużym zainteresowaniem, czego dowodem stał się list gratulacyjny od Prezydenta Hiszpańskiego Towarzystwa Anatomicznego.


06.02.2017

Uruchomiona została strona internetowa XXXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Anatomicznego http://zjazdanatomiczny2017.pl/


08.11.2016

Decyzją Zarządu Głównego PTA, powołany został nowy Oddział Towarzystwa z siedzibą w Rzeszowie


07.11.2016

Z wielką przyjemnością informujemy o osiągnięciach członków Towarzystwa, które stanowią niewątpliwy sukces naszej korporacji:

- Panu Profesorowi Stanisławowi Moskalewskiemu przyznany został tytuł Członka Czynnego Wydziału Lekarskiego Polskiej Akademii Umiejętności,

- Pan Profesor Szymon Godynicki uzyskał godność Honorowego Członka Europejskiego Towarzystwa Anatomii Weterynaryjnej (EAVA),

- Pan Profesor Michał Polguj został laureatem prestiżowej Nagrody Naukowej Fundacji Tygodnika Polityka.

Serdecznie gratulujemy oraz życzymy kolejnych sukcesów.


27.06.2016

W dniu 24 czerwca 2016 roku w Warszawie, odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Głównego oraz Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, poświęcone problemom nieprawidłowości w organizacji i przebiegu XXXI Międzyuczelnianego Konkursu Wiedzy Anatomicznej Scapula Aurea 2016. W trakcie obrad sformułowano stanowisko władz Towarzystwa w tej sprawie, które zawarto w poniższym oświadczeniu.