s Polskie Towarzystwo Anatomiczne :: XXXV Kongres Polskiego Towarzystwa Anatomicznego

XXXV Kongres Polskiego Towarzystwa Anatomicznego

Kolejny XXXV Kongres Polskiego Towarzystwa Anatomicznego odbędzie się na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku 2025, a organizatorami będą pracownicy Zakładu Anatomii CM UJK pod przewodnictwem dr hab. Ilony Klejbor, prof. UJK.