s Polskie Towarzystwo Anatomiczne :: Zarząd Główny

Zarząd Główny

Zarząd Główny
Polskie Towarzystwo Anatomiczne
Zarząd Główny
ul. Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa
tel.: (022) 629-52-83   


 
Skład Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Redaktorzy Naczelni


Zarząd PTA
      
Prezes: prof. dr hab. Janusz Moryś

Wiceprezesi:
prof. dr hab. Jerzy Walocha – I-szy zastępca
dr hab. Ilona Klejbor, prof UJK

Członkowie Zarządu:
prof. dr hab. Grzegorz Bajor
prof. dr hab. Franciszek Burdan
prof. dr hab. Bogdan Ciszek
dr hab. Przemysław Kowiański, prof. GUMed
prof. dr hab. Michał Polguj

Zastępcy członków:
dr hab. Aleksandra Gawlikowka-Sroka
dr hab. Marcin Wiśniewski
dr hab. Sławomir Wójcik

Sekretarz:
dr hab. Ewa Jankowska-Steifer

Skarbnik:
dr Marek Kujawa

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca:
prof. dr hab. Michał Szpinda

Członkowie:

Prof. dr hab. Piotr Baranowski
Dr hab. Mariusz Baumgart, prof. UMK
Dr hab. Adam Kosiński
prof. dr hab. Tadeusz Kuder

Redaktorzy Naczelni:
      
Folia Morphologica
prof. dr hab. Janusz Moryś

Postępy Biologii Komórki
prof. dr hab. Michał Nowicki