s Polskie Towarzystwo Anatomiczne :: Zarząd Główny

Zarząd Główny

Polskie Towarzystwo Anatomiczne
Zarząd Główny 
ul. Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa
tel.: (022) 629-52-83   

 
Skład Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, Redaktorzy Naczelni 
i Przewodniczący Sekcji Polskiego Towarzystwa Anatomicznego


Zarząd PTA
   
Prezes: prof. dr hab. Marek Grzybiak


Wiceprezesi:
prof. dr hab. Jerzy Kaleczyc
prof. dr hab. Jerzy Walocha

Członkowie Zarządu: 
prof. dr hab. Grzegorz Bajor
prof. dr hab. Małgorzata Bruska
prof. dr hab. Bogdan Ciszek
prof. dr hab. Przemysław Kowiański
prof. dr hab. Janusz Moryś

Zastępcy członków:
prof. dr hab. Franciszek Burdan
prof. dr hab. Michał Polguj
prof. dr hab. Mirosław Topol

Sekretarz:
dr hab. Adam Kosiński

Skarbnik:
dr Marek Kujawa

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca:
prof. dr hab. Zofia Ignasiak
Członkowie:
prof. dr hab. Tadeusz Kuder
prof. dr hab. Stanisław Orkisz
prof. dr hab. Michał Szpinda
prof. dr hab. Jarosław Wysocki

Zespół ds. specjalizacji z anatomii:
prof. dr hab. Marek Grzybiak
prof. dr hab. Małgorzata Bruska

Redaktorzy Naczelni:
   
Folia Morphologica
prof. dr hab. Janusz Moryś

Postępy Biologii Komórki
prof. dr hab. Michał Nowicki

Sekcja Anatomii Klinicznej
prof. dr hab. Marek Grzybiak
prof. dr hab. Alicja Kędzia

Sekcja Neuroanatomii
prof. dr hab. Janusz Moryś

Sekcja Anatomii Rozwojowej
prof. dr hab. Małgorzata Bruska

Sekcja Badań Ultrastrukturalnych
prof. dr hab. Paweł Sysa

Sekcja Anatomii Weterynaryjnej i Porównawczej
prof. dr hab. Jerzy Kaleczyc
prof. dr hab. Szymon Godynicki
prof. dr hab. Stanisław Szteyn
prof. dr hab. Norbert Pospieszny

Sekcja Dydaktyki Anatomicznej na Wydziałach Lekarskich
prof. dr hab. Bogdan Ciszek

Sekcja Dydaktyki Histologicznej
prof. dr hab. Stanisław Moskalewski

Sekcja Dydaktyki Anatomicznej na Wydziałach Weterynaryjnych
prof. dr hab. Jerzy Kaleczyc

Sekcja do Spraw Współpracy z Anatomicznymi Towarzystwami Międzynarodowymi
prof.dr hab. Janusz Moryś