s Polskie Towarzystwo Anatomiczne :: III Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Anatomicznej

III Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Anatomicznej

W dniach 07-09.06.2024 roku w Łodzi odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Anatomicznej. Organizatorem jest Katedra Anatomii i Histologii UM w Łodzi. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału nauczycieli akademickich, doktorantów oraz opiekunów kół naukowych. Konferencja ma na celu wymianę doświadczeń i wiedzy w zakresie dydaktyki anatomicznej oraz metodyki nauczania anatomii, które mogą przyczynić się do skuteczniejszego nauczania studentów. Udział w Konferencji umożliwi Państwu przedstawienie własnych osiągnięć w nauczaniu anatomii. 

Z wyrazami szacunku,dr n. med. Jacek Szymański  

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego