s Polskie Towarzystwo Anatomiczne :: Oddziały

Oddziały


Warszawa:
Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
Centrum Biostruktury
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Chałubińskiego 5
02-004 Warszawa

Lublin: 
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ul. Jaczewskiego 4
20-950 Lublin

Bydgoszcz:
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Łukasiewicza 1 
85-821 Bydgoszcz

Łódź:
Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Narutowicza 60
90-136 Łódź

Białystok:
Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Mickiewicza 2A
15-089 Białystok

Gdańsk:
Zakład Anatomii i Neurobiologii
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 1
80-211 Gdańsk

Poznań:
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Święcickiego 6
60-781 Poznań

Katowice:
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej
Śląski Uniwersytet Medyczny
ul. Medyków 18
40-762 Katowice

Szczecin:
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
al. Powstańców Wielkopolskich 72
70-111 Szczecin 

Kraków:
Katedra Anatomii 
Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
ul. Kopernika 12
31-034 Kraków 

Kielce:
Zakład Anatomii
Instytut Nauk Medycznych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
ul. Świętokrzyska 15
25-406 Kielce

Olsztyn:
Katedra Anatomii Zwierząt
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ul. Oczapowskiego 14
10-719 Olsztyn

Rzeszów:
Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka
Uniwersytet Rzeszowski
ul. Leszka Czarnego 4
35-301 Rzeszów