s Polskie Towarzystwo Anatomiczne :: Strona główna

Strona główna


Informacja dla przewodniczących Oddziałów PTA

Uprzejmie informuję, że najbliższe Walne Zgromadzenie i wybory nowych władz PTA, poprzedzone zebraniami wyborczymi w Oddziałach Towarzystwa, odbędą się po ustąpieniu zagrożenia epidemicznego.

  Prezes Zarządu Głównego PTA

Prof. dr hab. med. Marek Grzybiak
Witamy na stronie Polskiego Towarzystwa Anatomicznego.

Polskie Towarzystwo Anatomiczne (PTA) jest stowarzyszeniem naukowym zrzeszającym członków pracujących w dziedzinie nauk morfologicznych.

PTA powstało w 1923 roku, obecnie zrzesza 304 członków.

Statutowe cele Polskiego Towarzystwa Anatomicznego to:

- propagowanie postępów wiedzy w zakresie nauk morfologicznych,
- popieranie twórczości naukowej w zakresie morfologii i dyscyplin pokrewnych,
- utrzymywanie kontaktów z towarzystwami naukowymi polskimi i zagranicznymi.